E-zajęcia wydziałowe

Grafika prezentuje różne możliwości uczenia się za pośrednictwem platformy COME

Nauczanie zdalne jest coraz chętniej wykorzystywane na Uniwersytecie Warszawskim. Jego filar stanowi ogólnouniwersytecka internetowa platforma edukacyjna, utrzymywana i rozwijana przez COME UW. Sprawdza się zarówno w udostępnianiu treści wykładowych, jak i do przeprowadzenia interaktywnych ćwiczeń.

Na naszej platformie, oprócz zajęć ogólnouniwersyteckich czy e-lektoratów, umieszczane są również internetowe zajęcia wydziałowe. Są to takie zajęcia, które powstają na potrzeby konkretnych kierunków studiów. W 2016 r. było ich aż 486! Prowadzący wykorzystują je nie tylko do udostępniania treści wykładów w postaci plików tekstowych lub nagrań, ale także do regularnego sprawdzania wiedzy poprzez testy lub zadania otwarte (np. jako pliki przesyłane przez studentów). Takie zajęcia mogą odbywać się całkowicie on-line, w formie mieszanej (blended learning – część w sali, część na platformie), albo stanowić podporę dla zajęć w sali jako repozytorium, w którym umieszczane są np. materiały do zajęć lub pracy domowej.

Narzędzia platformy pozwalają nie tylko na tworzenie testów (np. jedno- i wielokrotnego wyboru, dopasowywania fragmentów, łączenia testów z multimediami - nagraniami audio, wideo, grafiką) ale, co bardzo wygodne dla prowadzącego, umożliwia ich automatyczne ocenianie. Na platformie chętnie i z dużym  powodzeniem wykorzystywane są także multimedia np. jako nagrania wykładów czy filmów instruktażowych. Natomiast komunikację z grupą uławiają dostępne fora dyskusyjne. Współpracę studentów wspierają narzędzia takie jak Warsztaty lub Wiki. Dostępne jest także ocenienie w formie peer-review. Dzięki szerokiemu spektrum możliwości platforma nadaje się zarówno do indywidualnej pracy ze studentem, jak i do współpracy zespołowej.

Na życzenie prowadzących kopiujemy treści i strukturę udostępnionych w minionym semestrze  kursów. Dzięki temu raz powstały „szkielet” łatwo zaktualizować lub modyfikować na potrzeby różnych grup odbiorców. Nasze doświadczenia mówią, że prowadzący, którzy zdecydowali skorzystać ze wsparcia platformy w prowadzeniu zajęć, konsekwentnie tę formułę kontynuują :). Więcej informacji na temat koncepcji zajęć on-line znajdą Państwo tutaj: https://come.uw.edu.pl/pl/node/308, a na temat ich uruchamiania tu: https://come.uw.edu.pl/pl/node/321.

Wykładowcy zainteresowani prowadzeniem zajęć ze wsparciem platformy edukacyjnej zobowiązani są do odbycia szkolenia w COME UW, na które serdecznie zapraszamy. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zapisów. Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji to jedno z naszych najważniejszych zadań, dlatego wszystkie szkolenia i spotkania prowadzimy dla pracowników UW bezpłatnie.