Kraków, Warszawa – wspólna sprawa! Eksperci z wizytą studyjną w COME

Grafika prezentuje sieć połączonych ze sobą kolorowych punktów.
Kategoria: 

Niedawno, 20 stycznia, gościliśmy w COME UW od lat zaprzyjaźnionych z nami e-learningowych ekspertów: Annę Stanisławską-Mischke, prof. Jerzego Mischke i Przemysława Stencla. Na co dzień współpracują oni z uczelniami i firmami całego kraju, a dzieląc się swoim doświadczeniem, rozszerzają grono entuzjastów tej formy nauczania.

Nasze spotkanie stało się przestrzenią do dyskusji o metodach szkoleniowych z zakresu prowadzenia zajęć online/blended learningowych, projektowaniu e-kursów, współpracy z wykładowcami i klientami zewnętrznymi. Podejmowaliśmy także próby odpowiedzi na pytania m.in. o sposoby motywowania uczestników e-kursów, rozwiązywania konfliktów w grupie, doboru materiałów i treści, w tym ilości i jakości wprowadzanych w e-zajęciach multimediów. Ważnym elementem spotkania była prezentacja autorskiego modelu jakości kształcenia i propozycja pomiaru tejże.

Po spotkaniu z naszymi przyjaciółmi z Krakowa mamy głowy pełne pomysłów – dziękujemy! Zainspirowani tą ciekawą wymianą doświadczeń możemy obiecać, że zdobytą wiedzą chętnie będziemy się dzielić, wspierając współpracujących z nami wykładowców w tworzeniu coraz ciekawszych zajęć internetowych.

Autor: Anna Barbasiewicz