BIURo KARIER UW zaprasza na warsztaty dla osób piszących prace dyplomowe

Grafika z logo Biura Karier UW

Piszesz pracę licencjacką, magisterską, doktorską? Czujesz, że przydałoby Ci się wsparcie – na przykład w zakresie szukania inspiracji, źródeł motywacji, formułowania celów czy radzenia sobie ze stresem? 

W imieniu  Biura Karier UW zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla osób piszących prace dyplomowe pt.: SENS: Samodzielnie, alE Nie Samotnie”,  gdzie dołączysz do osób, które stoją przed podobnymi wyzwaniami  i nauczysz się:

• identyfikować swoje trudności i sposoby radzenia sobie z nimi,

• identyfikować swoje mocne strony i sposoby jeszcze lepszego ich wykorzystania,

• określać swoje cele i możliwości ich osiągania,

• motywować się do wysiłku, jak również do odpoczynku.

Zapisy na stronie Biura Karier UW, tam również więcej informacji.