COME UW PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM LVIII OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Grafika z logo olimpiady

COME UW już po raz czwarty wspierać będzie przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tegoroczny tytuł Olimpiady to: "Systemy religijne świata". Zawody centralne, koordynowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, odbędą się w dniach 18-19 marca b.r. Weźmie w nich udział ponad stu licealistów z całej Polski, którzy wcześniej pomyślnie przeszli przez etapy szkolne i okręgowe zawodów.

COME UW opracowało wersję elektroniczną testu, będącego pierwszą częścią etapu centralnego Olimpiady oraz będzie sprawować pieczę techniczną w trakcie jego trwania. Udostępniona przez COME UW platforma internetowa umożliwi automatyczne sprawdzenie zadań. Tymczasem, życzymy powodzenia uczestnikom konkursu!