Sprawozdanie – COME UW w 2016 roku

Grafika prezentująca ludzi pracujących przy stole

„Trzeba biec (...), by stać w miejscu i biec dwa razy szybciej, żeby iść do przodu” – te słowa zaczerpnięte z „Alicji po drugiej stronie lustra” (L. Carolla) świetnie podsumowują działalność COME UW w 2016 r. bowiem, prócz standardowych usług e-learningowych na rzecz społeczności akademickiej, których jakości nie zaprzestajemy podnosić, zmierzyliśmy się z nowymi wyzwaniami i podjęliśmy nowe inicjatywy.

Podstawowe zadanie COME UW, jakim jest organizowanie, wspieranie i inicjowanie nauczania zdalnego oraz wspomaganie dydaktyki akademickiej opartej na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, znalazło praktyczne odzwierciedlenie przede wszystkim w następujących działaniach: 

  • sprawowanie opieki dydaktycznej, technicznej i administracyjnej nad ogólnouniwersyteckimi kursami w projekcie IBIZA (Interdyscyplinarnej Bazie Internetowych Zajęć Akademickich);
  • prace techniczne i merytoryczne nad rozbudowaniem oferty zdalnych zajęć językowych: e-lektoratów, kursów repetytoryjnych oraz certyfikujących, a także testów poziomujących; 
  • opieka nad instruktażowymi kursami samokształceniowymi: szkolenie BHP, szkolenie biblioteczne, kurs instruktażowy dla studentów z korzystania z naszej ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej; 
  • wspomaganie zajęć wydziałowych on-line (udostępnianie wykładowcom przestrzeni na platformie, pomoc w opracowywaniu materiałów dydaktycznych zamieszczanych na  platformie, przygotowywanie interaktywnych ćwiczeń/testów/nagrań);
  • cykliczne indywidualne i grupowe szkolenia w zakresie obsługi platformy Moodle i metodyki e-nauczania dla kadry dydaktycznej UW (także w ramach 200-lecia UW);
  • włączanie się w inicjatywy uniwersyteckie związane z edukacją zdalną wykorzystującą Internet (projekty FID, studia podyplomowe, Foundation Year Programme);
  • współpracę z otoczeniem zewnętrznym (np. Szkoła Edukacji z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z Filmoteką Narodową, E-kursy Filmoteki Szkolnej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej).

Uniwersyteckie zajęcia internetowe odbywają się na ogólnouniwersyteckiej platformie edukacyjnej Kampus. Jest ona zintegrowana z USOSem i Centralnym Systemem Uwierzytelniania (CAS) oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

O tegorocznych działaniach dużo mówią same liczby:

  • 11,5 mln wejść na ogólnouniwersytecką platformę Kampus (tj. o 2,5 mln więcej niż w 2015 r.),
  • 486 kursów wydziałowych na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus (360 w roku ubiegłym),
  • 33 282 aktywnych kont studentów i ponad 451 aktywnych kont prowadzących.

A ponieważ „postęp nie ma większego wroga niż przyzwyczajenie” (Jose Marti) toteż zmieniona została struktura i layout strony COME UW na bardziej przejrzysty i funkcjonalny.  Strona jest prowadzona w wersji dwujęzycznej (po polsku i angielsku), zawiera formularze zapisów na szkolenia oraz tutoriale dla wykładowców. Nowością jest świeżo uruchomiony blog, gdzie zamieszczamy wpisy i informacje związane z nowoczesną dydaktyką i użyciem technologii w nauczaniu. Tym samym zapraszamy na naszą stronę…