Studia podyplomowe dla polonistów i matematyków

Grafika prezentuje loga COME, Szkoły Edukacji i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji bezpłatnych studiów podyplomowych w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego przeznaczonych dla absolwentów matematyki i filologii polskiej. Ponownie w tym projekcie o wysoką jakość multimediów i technologii edukacyjnych zadba COME UW.

Słuchaczami studiów mogą zostać nie tylko osoby, które właśnie odebrały dyplom, lecz także początkujący nauczyciele, których staż zawodowy nie przekracza 10 lat praktyki zawodowej. Organizatorzy kierują także zaproszenie na studia do absolwentów kierunków pokrewnych do matematyki.

Studia prowadzone są przez 10 miesięcy w trybie dziennym. Ich integralną częścią są codzienne praktyki w szkołach, na różnych szczeblach edukacji oraz zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim. Każdy student będzie pod indywidualną opieką tutora – nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia w Szkole Edukacji.

Kandydaci na studia mogą także ubiegać się o stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie wypłacane przez cały okres trwania Szkoły.

Pierwsza tura rekrutacji na studia trwa do 31 marca, druga – do końca maja.
Więcej informacji o studiach: szkolaedukacji.pl