NOWY NUMER EDUAKCJI

Logo czasopisma

Najnowsze wydanie EduAkcji - czasopisma on-line poświęconego różnym aspektom e-learningu - już na stronie!

Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły i raporty opisujące modele i badania procesów e-nauczania dotyczące np. automatycznego rozpoznawania emocji, a także artykuły opisujące technologie w e-nauczaniu np. wirtualną rzeczywistość. 

Czasopismo wydawane jest w trybie wolnego dostępu (open access). COME UW jest jego głównym wydawcą. Zapraszamy do nadsyłania artykułów (publikowanych bezpłatnie) do kolejnego numeru na adres: eduakcja@eduakcja.eu