Konferencja Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka

Grafika z logo konferencji

W imieniu głównego organizatora - Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, zapraszamy na XVII edycję konferencji Uniwersytet Wirtualny 2017, która odbędzie się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2017 r.

Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Organizatorzy zapraszają serdecznie do rejestracji oraz zgłaszania tematów prac. Tematyka konferencji koncentruje się na zagadnieniach takich jak:

- Nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie

- E-nauczanie w szkołach, uczelniach i firmach

- Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty e-edukacji

- Portale edukacyjne, platformy e-nauczania, laboratoria wirtualne

- Zastosowania multimediów i sztucznej inteligencji w e-edukacji

- Rola e-edukacji w kształceniu ustawicznym i uczeniu się przez całe życie

- Zarządzanie wiedzą w uczelni przy użyciu środków elektronicznych.

Referaty będą wygłaszane w języku polskim i angielskim. Autorzy będą mieć możliwość umieszczenia wybranych artykułów w elektronicznym czasopiśmie Eduakcja. Więcej informacji na stronie wydarzenia: http://vu.pjwstk.edu.pl/

Miejsce konferencji: PJATK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa

Email: vu2017@pjwstk.edu.pl

Tel: 22 58 44 526