Uwaga – problemy w eksporcie ocen z platformy Kampus do USOS-a

Grafika ilustrująca system USOS

W związku z aktualizacją systemu USOS występują problemy z eksportem ocen pomiędzy ogólnouniwersytecką platformą Kampus a systemem USOS. Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI), które odpowiada za kierowanie projektem USOS, prowadzi obecnie prace naprawcze. Poinformujemy Państwa o możliwości dokonywania eksportu ocen, gdy tylko otrzymamy informację o sprawnym funkcjonowanie systemu.