COME UW na Uniwersytecie Wirtualnym

Logo konferencji

Przez najbliższe dwa dni (28-29 czerwca 2017 r.) pracownicy COME UW będą prezentować osiągnięcia jednostki na konferencji Uniwersytet Wirtualny, organizowanej w Warszawie przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. 

W naszych referatach będziemy mówić o: trendach w e-dydaktyce akademickiej (Izabella Bednarczyk-Bochenek, Dorota Sidor), najnowszej wersji ogólnouniwersyteckiej platformy Moodle (Paweł Kozłowski), innowacjach dydaktycznych w e-lektoratach z jęz. angielskiego (Monika Galbarczyk, Anna Pacholak). 

W ramach konferencji poprowadzimy także panel dyskusyjny (Izabella Bednarczyk-Bochenek i Dorota Sidor) na temat: innowacyjności e-learningu, zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, kompetencji jednostek zajmujących się e-nauczaniem, standardów w kształceniu zdalnym oraz poziomie wdrożenia e-learningu w środowisku akademickim.

Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.