Udostępniliśmy nową wersję ogólnouniwersyteckiej platformy edukacyjnej!

Monitory komputera i laptopa z nową wersją platformy Kampus.

Od nowego roku akademickiego 2017/2018 będziemy korzystać z nowej wersji ogólnouniwersyteckiej platformy edukacyjnej Kampus. Znalazł się na niej szereg nowych funkcji oraz udogodnień, zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów.

Platforma w nowej odsłonie jest już dostępna do wglądu pod adresem http://nowykampus.come.uw.edu.pl. Jest to wersja, do której wprowadzane są jeszcze zmiany, na przykład w tłumaczeniu interfejsu.

Najciekawsze nowości na platformie to m.in.:

  • narzędzia do przygotowywania zasobów interaktywnych bezpośrednio na platformie, bez konieczności wykorzystywania oprogramowania zewnętrznego,
  • mechanizm przypisywania efektów kształcenia do aktywności studentów,
  • wygodny sposób oceniania zadań otwartych w trybie nanoszenia uwag wykładowcy na pracę studenta bezpośrednio na platformie,
  • większa kontrola nad wyświetlaniem treści na forach dyskusyjnych.

Platforma otrzymała też nową szatę graficzną, umożliwiającą dostosowanie sposobu wyświetlania treści e-zajęć do swoich potrzeb.

Dotychczasowa platforma będzie aż do września działać pod adresem http://kampus.uw.edu.pl. W końcu września nowa platforma zastąpi dotychczasową. Stara platforma zostanie następnie zarchiwizowana, ale będzie dostępna do wglądu pod adresem http://kampus2016.come.uw.edu.pl.

Na e-zajęciach pojawił się przycisk (widoczny tylko dla wykładowcy), pozwalający szybko zgłosić zapotrzebowanie na utworzenie e-zajęć na nowej platformie. Prowadzący mogą zamówić przeniesienie e-zajęć z dotychczasowej platformy w dwóch formach: (1) tak, aby były gotowe do uruchomienia w nowym roku akademickim oraz (2) tylko do celów testowania nowych funkcji platformy. Zajęcia ogólnouniwersyteckie (IBIZA) oraz e-lektoraty odtworzymy jak dotychczas – bez konieczności zamawiania. Uwaga! Od nowego roku akademickiego nie będzie możliwości prowadzenia e-zajęć na dotychczasowej platformie.

Pod adresem https://come.uw.edu.pl/pl/nowykampus udostępniliśmy przewodnik po zmianach w platformie Kampus. Uruchomiliśmy też adres e-mail, pod którym można zgłaszać uwagi i sugestie dotyczące działania platformy: ekursy@uw.edu.pl.

Zachęcamy również do udziału w spotkaniach informacyjnych, podczas których przybliżymy Państwu nowe funkcje platformy. Najbliższe terminy to: 04.07. (godz. 10:00) i 05.07. (godz. 14:00). Spotkania odbędą się w siedzibie COME UW w budynku CENT I, ul. Stefana Banacha 2c. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu pod adresem m.eljaszuk@uw.edu.pl. Kolejne terminy spotkań będą ogłaszane na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy na nową platformę!