14.07.2017 - prace serwisowe w systemach informatycznych UW

Logo prac konserwacyjnych
Informujemy, że w dniu 14.07.2017, w godzinach 15:00 - 00:00, Dział Sieci Komputerowych UW prowadzić będzie prace serwisowe związane z konserwacją systemów centralnych. Niedostępne będą systemy: USOS i systemy powiązane, SAP, HMS, sieć, poczta, Sharepoint, Webhosting i strony internetowe. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do platformy Kampus i strony COME UW.