09.08.2017 - aktualizacja systemu USOS

Logo prac konserwacyjnych
Informujemy, że w dniu 09.08.2017 r., w godzinach 14:00 - 00:00, Dział Sieci Komputerowych UW prowadzić będzie aktualizację systemu USOS. W tym czasie niedostępne będą wszystkie aplikacje webowe powiązane z systemem USOS, również mogą wystąpić przerwy w dostępie do platformy Kampus i strony COME UW.