E-learning w uniwersyteckich innowacjach dydaktycznych

Obraz przedstawiający biurko z materiałami do pracy

Trwa nabór do kolejnej edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) – termin upływa 20 października 2017. To dobra okazja by przypomnieć, że COME UW wspiera nieodpłatnie, w swojej misji, przygotowanie zajęć opartych na e-learningu (na studiach I, II i III stopnia). Konsultacje proponujemy już na etapie przygotowania projektu.

W ten sposób wspomagaliśmy niejednokrotnie inicjatywy podejmowane w ramach FID-u. Pośród przykładów – współpraca z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, efektem której powstał „E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi” na poziomie językowym A1, przeznaczony dla studentów z zagranicy.

Kontynuacją współpracy jest tegoroczny projekt pt. „Contemporary Polish Culture in a Nutshell”. Są to e-zajęcia dla obcokrajowców, mające na celu pokazanie kultury i sztuki polskiej w XX i XXI wieku, podzielone na pięć mini-bloków: literatura, film, teatr, muzyka i sztuki plastyczne. 

Wiele przedsięwzięć, podjętych w poprzednich edycjach FID-u, wciąż z powodzeniem funkcjonuje na platformie edukacyjnej, np. e-test poziomujący z języka polskiego, ułatwiający zagranicznym studentom ocenę poziomu biegłości językowej, a tym samym wybór właściwej grupy lektoratowej. Kolejnym przykładem są ogólnouniwersyteckie e-zajęcia internetowe „Poprawna polszczyzna”, składająca się z trzech części („Ortografia i interpunkcja”, „Zagadnienia gramatyczne”, „Praktyczna stylistyka i redakcja tekstu”), obejmujących podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. 

Jako propagatorzy stosowania nowych technologii zachęcamy do podejmowania nowatorskich pomysłów w ramach innowacji dydaktycznych. Tym samym zapraszamy do współpracy z COME UW – udzielimy wskazówek na etapie planowania projektu, pomożemy też w przygotowaniu ciekawych materiałów dydaktycznych.