Nowa platforma na początek roku akademickiego – startujemy 29 września 2017!

Grafika ze zrzutem ekranu z nowej platformy Kampus

Zgodnie z zapowiedzią, 29 września 2017 r. pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/ odsłonimy nową wersję ogólnouniwersyteckiej platformy edukacyjnej Kampus. Jednocześnie, dotychczas funkcjonująca platforma zostanie zarchiwizowana, ale wciąż dostępna pod adresem: http://kampus2016.come.uw.edu.pl.

E-wykładowco - upewnij się, że zamówiłeś e-kurs na nadchodzący semestr 2017/2018! Informacje nt. uruchamiania e-kursu znajdują się tutaj, a na temat szkoleń z obsługi platformy tutaj.

Platforma otrzymała świeżą szatę graficzną, ale przede wszystkim została „doposażona” w szereg nowych funkcji oraz udogodnień, zarówno dla wykładowców, jak i dla studentów. Wszystkie one zostały opisane krok po kroku w przyjaznym dla użytkownika przewodniku po zmianach na platformie Kampus, dostępnym pod adresem: https://come.uw.edu.pl/pl/nowykampus, a także na stronie głównej platformy.

Zapraszamy na nową platformę!