Nowy numer Eduakcji

Okładka numeru

Najnowsze wydanie EduAkcji – czasopisma on-line poświęconego różnym aspektom e-learningu – już na stronie!

Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły i raporty opisujące modele i badania nad e-edukację obecną na każdym poziomie nauczania: przedszkolnym (w placówce kształcącej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), podstawowym (na przykładzie nauczania hybrydowego, w nawiązaniu do idei konstrukcjonizmu), wyższym (np. w odniesieniu do personalizacji podawanych treści), a także w edukacji seniorów.

Konkluzją, wspólną dla prezentowanych publikacji, jest stwierdzenie, że odpowiedni dobór metod i technologii IT wspiera procesy edukacyjne, owocując poprawą efektywności nauki i zwiększoną motywacją do jej rozpoczęcia lub kontynuowania.

Czasopismo wydawane jest w trybie wolnego dostępu (open access). COME UW jest jego głównym wydawcą.

Zapraszamy do lektury!