Szkolenie BHP 2017/2018 na platformie Kampus – rozpoczęcie 6.11.2017

Grafika z tekstem szkolenie BHP

Od 6 listopada 2017 do 9 lutego 2018 na platformie Kampus będzie dostępne obowiązkowe szkolenie BHP dedykowane wszystkim studentkom i studentom rozpoczynającym naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w szkoleniu, prosimy o logowanie się na platformę swoim kontem usosowym (pesel i hasło do USOSa). Kurs będzie dostępny w zakładce „Kursy dla studentów I roku” na stronie głównej platformy.

O szczegółach związanych z ww. szkoleniem (np. sesja poprawkowa, forma zaliczenia, kto nie musi przystępować do testu) informuje także Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanta Choińska-Mika. Bardzo polecamy Państwa uwadze ten tekst.