ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT – BUDŻET PARTYCYPACYJNY NA UW

Grafika z hasłem zgłoś swój projekt

Jeszcze do 19 listopada br. składać można wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego UW poprzez specjalnie utworzony przez COME UW portal http://partycypacyjny.uw.edu.pl. Zachęcamy również do komentowania za pośrednictwem portalu już złożonych projektów.

Znajdą tam Państwo ogólnouniwersyteckie inicjatywy dotyczące m.in. spraw społecznych (np. warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich), ochrony środowiska (np. utworzenie na terenie UW domków/ostoi dla dzikich owadów zapylających) lub modernizacyjnych (np. zwiększenie liczby gniazd elektrycznych pod podpięcie laptopów w BUW-ie).

Jeśli na etapie tworzenia projektu pojawią się pytania i wątpliwości, warto przyjść na dyżur konsultacyjny, na którym pracownicy Biura Technicznego wyjaśnią wątpliwości w sprawach o charakterze inwestycyjnym, a koordynator budżetu odpowie na pytania związane z projektami kulturalnymi i społecznymi. Najbliższy dyżur w poniedziałek 13 listopada – w godzinach 11:30-14:30 w Sali E w budynku Auditorium Maximum.

Czekamy na komentarze i kolejne zgłoszenia!