Projekt PEAM pomostem łączącym Polskę i Ukrainę

Koniec 2017 roku stał się okazją do rozpoczęcia kolejnego etapu realizowanego już od 6 lat „Programu Edukacji Audiowizualnej i Medialnej” (PEAM). Przedstawiciele projektu – dr hab. Krzysztof Kopczyński (IPS UW, Eureka Media) oraz dr Bartłomiej Michałowicz (COME UW) udali się na Ukrainę, gdzie podczas dwóch dni dyskutowano na seminarium w Kijowie „Ukraina – Polska. Nowe spojrzenie” o relacjach kulturalnych, historycznych i społecznych obu krajów. Seminarium, zrealizowane dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza, zapoczątkowało przygotowanie do opracowania platformy interaktywnej, która stanie się miejscem wymiany poglądów i doświadczeń w relacjach polsko-ukraińskich, zarówno z historycznego punktu widzenia, jak i współczesnych problemów, z którymi obecnie muszą się zmierzyć oba kraje. Na platformie pojawią się również dwa filmy dokumentalne, których autorami będą studenci i absolwenci szkół filmowych – laureaci z Polski i Ukrainy wyłonieni w konkursie.

Na platformę oraz interaktywne filmy dokumentalne musimy jeszcze cierpliwie poczekać. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia bardzo ciekawego, krótkiego dokumentu (realizacja Eureka Media – partner projektu PEAM). W rolach głównych występują tu ukraińscy uczestnicy programu (m.in. animatorka projektów kulturowych z Kijowa; profesor, która urodziła się w Warszawie, obecnie mieszkająca na Ukrainie; krytyk filmowy i historyk kina), którzy opowiadają o swoich poglądach i stosunkach polsko-ukraińskich z punktu widzenia własnych doświadczeń i relacji rodzinnych oraz zawodowych z Polakami.

Projekt „Wykonanie fazy przygotowawczej etapu I projektu PEAM (Program Edukacji Audiowizualnej i Medialnej)” jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Operatorem projektu jest COME UW oraz Eureka Media.

Strona www projektu PEAM dostępna jest tutaj.