Egzamin z polskiego on-line

Flagi polska i ukraińska oraz loga instytutów
Po jednej stronie egzaminatorzy, po drugiej zdający, a między nimi komputer – ten sam czas i zupełnie inne miejsca. W ostatni piątek (26.01) COME UW wspólnie z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przeprowadziło zdalny egzamin z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 dla pracowników uczelni z Ukrainy, którzy zobligowani są wymogami ukraińskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego do znajomości języka obcego na takim właśnie poziomie. Organizatorem egzaminu było Polonicum UW w partnerstwie z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem na Ukrainie. COME UW natomiast przygotowało go od strony technicznej, czyli udostępniając internetową platformę edukacyjną, implementując na niej testy oraz zapewniając wsparcie techniczne. W egzaminie zdalnym wzięło udział 45 osób przebywających na Ukrainie.