21.02.2018 – prace konserwacyjne zasilania elektrycznego w budynku MIM UW

Prace konserwacyjne
Dział Telekomunikacji UW informuje, że w dniu 21 lutego 2018 r. (środa) od g. 16:30 do g. 18:00, z uwagi na prace konserwacyjne zasilania elektrycznego w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2, mogą występować przerwy w dostępie do usług głosowych telefonii stacjonarnej w budynkach kampusu Ochota.