Ochrona danych osobowych – e-szkolenie dla pracowników UW

Ochrona danych osobowych

Na stronie Administratora Bezpieczeństwa Informacji UW pojawiły się wytyczne dotyczące obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz ich przestrzegania przez jednostki UW, organizujące konkursy i konferencje.

To dobra okazja, aby zaprosić wszystkich pracowników UW na szkolenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, ich świadomego oraz praktycznego stosowania. Szkolenie jest bezpłatne, ma formę samouczka dostępnego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Można się na nie zapisać w dowolnym momencie, pisząc do uniwersyteckiego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (abi@adm.uw.edu.pl). Do zapisu na e-kurs konieczne jest posiadanie aktywnego konta USOS-owego, bowiem logowanie na platformę odbywa się za pomocą numeru PESEL i hasła USOS. Instrukcja logowania dostępna jest [tutaj].

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi regulacjami prawnymi, zarówno na szczeblu europejskim i krajowym, jak i przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim. Pozostałe tematy poruszone na e-kursie to m.in.: dane osobowe w systemach informatycznych, zasady przetwarzania danych osobowych, zapewnienie poufności danych osobowych, środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewniania bezpieczeństwa danych, czy naruszenie bezpieczeństwa informacji.

Szkolenie kończy się testem jednokrotnego wyboru, po którym można uzyskać certyfikat.