SPRAWOZDANIE – COME UW W 2017 ROKU

Grafika z podsumowaniem rocznym COME w 2017 roku

Rok 2017 upłynął w COME UW (szybko jak zwykle!) przede wszystkim pod hasłem „platformy Kampus” – czyli udoskonalonej o nowe funkcjonalności i świeży layout ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej, na której odbywają się e-zajęcia dla studentów i doktorantów UW. Została ona uruchomiona wraz z początkiem roku akademickiego 2017/2018, a nawigację po niej ułatwia specjalnie przygotowany „Przewodnik po zmianach”. W ślad za tym przedsięwzięciem ruszyła kontynuacja szkoleń kadry akademickiej.

O intensywnym użytkowaniu wirtualnego środowiska edukacyjnego w 2017 r. świadczy liczba wejść na platformę, która sięgnęła 12, 1 mln. Pod „naszymi skrzydłami” funkcjonowało na niej w minionym roku przeszło 530 e-zajęć, w których udział wzięło ok. 30 tys. studentów. Powodzeniem cieszyła się strefa e-lektoratów dostępnych dla 6 języków obcych, a oferta kursów repetytoryjnych, dla języków tak egzotycznych jak perski, chiński czy arabski, wzrosła do 19.

O komponent e-learningowy wzbogacaliśmy projekty w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID), promującego innowacyjne pomysły dydaktyczne na UW takie jak „Contemporary Polish Culture in a Nutshell” (dla Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców „Polonicum”) oraz „Multimedialnym kursie polskiej literatury XIX wieku dla studentów obcokrajowców” (dla Instytutu Literatury Polskiej). Kontynuowaliśmy prace przy wsparciu kolejnych edycji studiów podyplomowych m.in. „Polszczyzna a przekład” (dla Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Instytutu Języka Polskiego) oraz Executive Master of Business Administration (dla Wydziału Zarządzania). Pomagaliśmy także w zdalnym przeprowadzeniu olimpiad przedmiotowych: Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) oraz Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej (z Filmoteką Narodową).

W tym roku kwitła współpraca w ramach projektów. Możemy zatem śmiało chwalić się zaangażowaniem w projekt „E-portfolio” – czyli wdrożeniem systemu wspomagającego proces uznawania efektów uczenia się na UW (PEU/RPL) oraz projektem „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, w ramach którego powstają m.in. tak użyteczne i nowoczesne serwisy jak: system do wideokonferencji i webinariów, system rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników, aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW zawierająca funkcjonalność USOSweb, platforma edukacyjna UW wspierająca współpracę uczelni ze szkołami średnimi czy wirtualne laboratoria komputerowe. 

We współpracy z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG kontynuujemy rozpoczęty w 2017 r. projekt „Akademia Oceny Skutków Regulacji”, polegający na przeprowadzeniu szkoleń i studiów podyplomowych, z wykorzystaniem e-learningu, z zakresu technik analitycznych stosowanych w ocenie skutków regulacji dla służby cywilnej. Natomiast w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st. Warszawy i z Instytutem Polityki Społecznej, zaangażowani jesteśmy w szkolenia dla nauczycieli i studia podyplomowe z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem komponentu zdalnego. Przygotowaliśmy też stronę internetową dla konsorcjum EIT FOOD (agendy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii).

Konsultowaliśmy także ogólnouniwersytecki projekt w naborze POWER „Zintegrowane Programy Uczelni” (38 mln na rozwój UW!), w ramach którego już w tym roku będziemy zajmować się szkoleniami zdalnymi dedykowanymi środowisku akademickiemu. Przygotowaliśmy także na platformie mechanizm do konsultacji i głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego UW. Teraz wyczekujemy na ich realizację (szczególnie na siłownię i leżaki na kampusie Ochota ;)!

A więcej o naszych ubiegłorocznych dokonaniach w infografice poniżej. Natomiast o sprawach bieżących czytajcie w aktualnościach, na blogu oraz na naszym profilu na FB.