COME UW PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM LIX OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

Grafika z logo olimpiady

COME UW już po raz piąty wspierało przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tegoroczny tytuł Olimpiady to: "Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja".

Zawody centralne, koordynowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, odbyły się w ostatnią sobotę 17 marca br. Wzięło w nich udział ok. dziewięćdziesięciu licealistów z całej Polski, którzy wcześniej pomyślnie przeszli przez etapy szkolne i okręgowe zawodów. Na trzydziestu najlepszych finalistów Olimpiady czekają indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na kierunki społeczno-humanistyczne i ekonomiczne w tym m.in.: nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistykę, politykę społeczną, prawo.

COME UW opracowało wersję elektroniczną testu, będącego pierwszą częścią etapu centralnego Olimpiady oraz sprawowało pieczę techniczną w trakcie jego trwania. Udostępniona przez COME UW platforma internetowa umożliwia automatyczne sprawdzenie zadań.