ZIP – program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW

Logo projektu ZIP na tle nieba

2 kwietnia 2018 r. rusza „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)”, a już dziś (27 marca) odbywa się pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie nowych kierunków studiów.

Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania uczelnią. COME UW brało udział w przygotowaniu projektu, a także będzie aktywnie uczestniczyć w jego realizacji.

W ramach ZIP uczelnia będzie rozwijać działania w czterech głównych modułach:

  • programów kształcenia
  • podnoszenia kompetencji studentów
  • studiów doktoranckich
  • zarządzania uczelnią

Unowocześnione programy nauczania będą uwzględniać potrzeby gospodarki i rynku pracy, a edukacja studentów obejmnie nabycie m.in. kompetencji analitycznych, informatycznych i przedsiębiorczych. Zwiększy się liczba kierunków prowadzonych w jęz. angielskim, celem lepszego umiędzynarodowienia uczelni. Finansowanie przeznaczone będzie także m.in. na wyjazdowe stypendia zagraniczne, szkolenia oraz szkoły letnie, a także na rozwój systemów informatycznych Uniwersytetu.

Realizację programu ZIP nadzorują prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju. „Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)” jest finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju UW otrzymał na ten cel 38 mln zł. Program będzie realizowany do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na dedykowanej mu stronie, przygotowanej przez COME UW: www.zip.uw.edu.pl