PEU/RPL: Potwierdzanie Efektów Uczenia się/Recognition of Prior Learning

TERMIN

Projekt zakończony.

OPIS

PEU

Potwierdzenie efektów uczenia się (PEU/RPL) to proces poprzedzający rekrutację na studia. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.

Do procesu PEU mogą przystąpić absolwenci szkół średnich, z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz osoby z wykształceniem wyższym. Posiadający dyplom licencjacki muszą wykazać się minimum 3-letnim, a kandydaci z tytułem magistra - minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Dzięki PEU można znacząco skrócić czas trwania studiów lub zmniejszyć ich intensywność, by łatwiej pogodzić naukę np. z pracą. PEU/RPL daje bowiem możliwość zaliczenia dotychczasowych doświadczeń zawodowych na poczet programu studiów.

COME UW czynnie uczestniczyło w budowaniu koncepcji procedur rekrutacyjnych, a następnie opracowało i udostępniło system informatyczny do zarządzania procesem rekrutacyjnym.

STRONA PROJEKTU

https://peu.uw.edu.pl/