Budżet Partycypacyjny UW

TERMIN

Projekt zakończony.

OPIS

BP

Wzorem kilkuletniego doświadczenia m.st. Warszawy w realizacji projektów partycypacyjnych, w październiku 2017, Uniwersytet Warszawski pilotażowo rozpoczął nabór projektów w ramach budżetu partycypacyjnego (BP). W tym procesie każdy członek społeczności akademickiej (tzn. student, doktorant, czy pracownik naukowy/administracyjny UW) może współdecydować o przeznaczeniu części środków Uczelni. Przebieg pierwszego w historii UW budżetu partycypacyjnego spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród społeczności uniwersyteckiej.

Spośród 86 różnych pomysłów, 14 przeszło pozytywną weryfikację merytoryczną i formalną. Drogą głosowania, na specjalnie przygotowanej przez COME UW platformie, zatwierdzono je do realizacji. Zwycięskie projekty zostaną wdrożone do końca 2018 roku.

Sumarycznie na ich sfinansowanie przeznaczono 300 tys. zł. Wykaz wszystkich zatwierdzonych projektów dostępny jest pod: https://partycypacyjny.uw.edu.pl/

Rolą COME UW było przygotowanie systemu informatycznego na potrzeby BP.

Przedsięwzięciem kieruje prof. Anna Giza-Poleszczuk, prorektor UW ds. rozwoju, przy wsparciu m.in. Biura Wspomagania Rozwoju, Biura Promocji i COME UW. W opracowaniu regulaminu budżetu partycypacyjnego brał udział zespół roboczy, złożony ze studentów, doktorantów oraz pracowników administracyjnych i naukowych UW.

STRONA PROJEKTU

https://partycypacyjny.uw.edu.pl/