E-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

TERMIN

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

OPIS

Rozpoczęliśmy na Uniwersytecie Warszawskim realizację projektu, który swoim zasięgiem obejmie wszystkich pracowników, studentów i doktorantów UW, kandydatów na studia,Logo projektuuczestników kursów organizowanych przez UW oraz uczniów szkół z woj. mazowieckiego.

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” to wspólne przedsięwzięcie CKC UW oraz Wydziałów: Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Zarządzania.

W ramach tego przedsięwzięcia Uczelnia wzbogaci się o 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu jej funkcjonowania w zakresie administracyjnym i dydaktycznym:

  • e-rekrutacja kandydatów na studia za pomocą systemu informatycznego (IRK),
  • rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze,
  • moduł w elektronicznym systemie rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników,
  • aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW zawierająca funkcjonalność USOSweb internetowy Uniwersytecki System Obsługi Studentów z planami zajęć, ocenami, ankietami, umożliwiający także m.in. zapisy za zajęcia),
  • uniwersytecki system e-portfolio (rozbudowanych, elektronicznych CV) dla studentów, pozwalający monitorować losy absolwentów UW,
  • elektroniczne formularze (np. wnioski o akademiki, stypendia rektora, pomoc socjalną),
  • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu, dobudowany do istniejącej platformy e-learningowej,
  • platforma edukacyjna UW,  popularyzująca naukę i wspierająca współpracę uczelni ze szkołami średnimi,
  • e-wypożyczalnia (zawierająca 10 tys. zdigitalizowanych publikacji,
  • wirtualne laboratoria komputerowe (m.in. do prowadzenia badań na odległość).

 COME UW będzie koordynowało projekt i odpowiadało za zadania związane z e-learningiem.

Jedną z wprowadzanych przez nas e-usług będzie udostępnienie ogólnouniwersyteckiego systemu e-portfolio, który pomoże studentom i wykładowcom śledzić rozwój ich kompetencji, np. poprzez aktualizowanie swoich osiągnięć zawodowych i naukowych. Dzięki temu w jednym miejscu użytkownik e-portfolio będzie mógł sprawdzić, co dotychczas udało mu się osiągnąć, a o co jeszcze warto byłoby uzupełnić własną ścieżkę rozwoju. Dzięki e-portfolio możliwe będzie też monitorowanie losów absolwentów UW.

W ramach projektu rozbudowana zostanie także nasza ogólnouniwersytecka platforma edukacyjna Kampus. Narzędzie to od kilkunastu lat dobrze znane wykładowcom, studentom i doktorantom UW, na potrzeby „e-UW” zostanie wzbogacone o wideokonferencje i webinaria. Nowe elementy uzupełnią pracę na platformie o komunikację synchroniczną (odbywa się w tym samym czasie, jednocześnie umożliwiając spotkanie w różnych miejscach), która pozwoli uczestnikom e-zajęć pracować w grupach czy dyskutować z prowadzącym.

W wyniku prac powstanie także platforma stanowiąca pomost pomiędzy UW a szkołami średnimi na Mazowszu. Uczniowie klas objętych opieką naukową (patronatem) danego wydziału UW będą mieli dostęp do ciekawych materiałów upowszechniających naukę i e-zajęć prowadzonych przez uniwersyteckich wykładowców.

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jego wartość to ponad 4 mln złotych. 

STRONA PROJEKTU

https://www.euslugi.uw.edu.pl/