E-LEARNINGOWY „Kurs na Równość – Przeciwdziałanie dyskryminacji na UW”

TERMIN

E-kurs jest dostępny od semestru letniego 2018/19.

OPIS

Logo projektu

Kurs został opracowany przez ekspertów zajmujących się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami. CKC UW przygotowało kurs od strony multimedialnej i e-learningowej.

Jego celem jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie  rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Interaktywny e-kurs w postaci samouczka będzie dostępny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus. Po jego ukończeniu uczestnicy uzyskają certyfikat.

Kurs na Równość został przygotowany jako jedno z kluczowych działań równościowych przewidzianych w „Strategii rozwoju zasobów ludzkich na UW”.

STRONA PROJEKTU

http://rownowazni.uw.edu.pl