E-LEARNINGOWY KURS RÓWNOŚCIOWY

TERMIN

E-kurs będzie dostępny w semestrze zimowym 2018/19.

OPIS

Przygotowany  wspólnie z Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Zakładem Psychologii Stosunków Międzygrupowych UW, e-learningowy kurs równościowy ma na celu przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z dyskryminacją i nierównym traktowaniem.Logo projektu

Kurs został opracowany przez ekspertów zajmujących się problematyką równego traktowania i zawiera praktyczne informacje dotyczącego tego, czym jest dyskryminacja, jakie są jej przejawy oraz co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami lub ofiarami. COME UW przygotowało kurs od strony multimedialnej i e-learningowej.

Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom przyjrzeć się m.in. własnej postawie wobec tematu równości płci, zdobyć wiedzę o mechanizmach i konsekwencjach wynikających z dyskryminacji i wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Kurs jest nowoczesny,  interaktywny i jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po jego ukończeniu możliwe jest pobranie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie wiedzy w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji.

Kurs będzie dostępny od semestru zimowego 2018/19 i aktywny przez 30 dni od momentu zapisania się na niego na ogólnouniwersyteckiej platformie Kampus.

STRONA PROJEKTU

http://rownowazni.uw.edu.pl/e-learningowy-kurs-rownosciowy/