IX Polski MoodleMoot

Konferencja IX Polski MoodleMoot

W dniach 4 i 5 czerwca br. pracownicy COME UW wezmą udział w IX Polskim MoodleMoot (2018) konferencji skoncentrowanej wokół tematu wykorzystania multimediów w e-learningu. W szczególności prelegenci będą dzielić się doświadczeniem wykorzystania audio, wideo, webinariów i telekonferencji w e-kursach. O możliwościach ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus opowie także Paweł Kozłowski Pełnomocnik Dyrektora COME UW ds. informatycznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia.