COME UW na Uniwersytecie Wirtualnym

Uniwersytet Wirtualny 2018

Przez najbliższe dwa dni (20-21 czerwca 2018 r.) pracownicy COME UW będą prezentować osiągnięcia jednostki na konferencji naukowej Uniwersytet Wirtualny, organizowanej w Warszawie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W naszych referatach będziemy mówić o: e-learningu w kontekście budżetu partycypacyjnego UW (Paweł Kozłowski) oraz preferencjach studentów UW na e-lektoratach z języka angielskiego (Monika Galbarczyk, Anna Pacholak).

Konferencja odbywa się w ramach porozumienia czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawują Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej i Centrum Edukacji Multimedialnej.