NOWY NUMER EDUAKCJI

Logo okładki najnowszego numeru

Najnowsze wydanie EduAkcji – czasopisma on-line poświęconego różnym aspektom e-learningu – już na stronie!

Znajdą w nim Państwo między innymi artykuły dotyczące zachowań etycznych w odniesieniu do kursów on-line, a także opis doświadczeń związanych z metodą klasy odwróconej (ang. flipped classroom), wpisującej się w koncepcję edukacji 2.0. W numerze można także przeczytać o funkcjonowaniu dzienników elektronicznych w szkole, zastosowaniach wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu pilotów oraz studium przypadku nt. zajęć z logiki prowadzonych w formie zdalnej. Artykuły zostały uzupełnione raportami z badań nad e-edukacją.

Czasopismo wydawane jest w trybie wolnego dostępu (open access). COME UW jest jego głównym wydawcą.

Zapraszamy do lektury!