Aplikacja Mobilny USOS UW

Banner z napisem: mobilny USOS UW

Już od pażdziernika br. zostanie udostępniona studentom i pracownikom UW alikacja mobilny USOS, do pobrania w Google Play. Aplikacja tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta i jest testowana przez ponad 2 tys. wybranych użytkowników, w tym COME UW.  Obecnie sprawdzane są takie fukcjonalności jak: ankiety, aktualności, oceny, plan zajęć, ogólne informacje o danej jednostce UW, mapy Google z lokalizacją poszczególnych budynków.

Aplikacja tworzona jest przez specjalistów z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w ramach projektu „e-UW rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, realizowanego wspólnie przez trzy jednostki UW: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (operator projektu), Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Zarządzania. Jego celem jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na UW. 

Aplikacja służyć będzie w przyszłości także zainteresowanym uczelniom wykorzystującym USOS oraz szkołom wyższym na Mazowszu projekt ma bowiem na celu wspieranie potencjału edukacyjnego tego regionu. 

Więcej informacji na ten temat w aktualnościach na głównej stronie UW.