E-usługi: Centralny Egzamin Językowy on-line

Logo egzaminu

Jednym z warunków studiowania cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim jest wykazanie się znajomością języka polskiego lub angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Kandydaci, którzy nie posiadają odpowiednich certyfikatów, mają możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kompetencje językowe na tym właśnie poziomie (Central Foreign Language Proficiency Examination at the University of Warsaw). Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych w ramach projektu „e-UW” – w br. akademickim mogli to zrobić przez Internet. W ciągu kilku ostatnich dni egzaminatorzy ze Szkoły Języków Obcych UW, wsparci przez zespół Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW, przeprowadzili na ogólnouniwersyteckiej e-learningowej platformie serię egzaminów w języku angielskim przez specjalnie przygotowany system do wideokonferencji i webinariów. Wzięło w nich udział ponad trzydziestu kandydatów/-ek na studia z tak odległych zakątków świata jak Chiny, Nepal, Ekwador czy Azerbejdżan.  

Centralny Egzamin Językowy (CEJ) z języka angielskiego on-line to innowacja w procesie rekrutacji dla cudzoziemców na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Nowa procedura ułatwia aplikowanie obcokrajowcom, którzy w danym momencie nie posiadają wymaganych certyfikatów językowych. Otwiera też furtkę, która do tej pory pozostawała zamknięta – czyli możliwość zdawania egzaminu w sposób zdalny, z rodzimego kraju. To także udogodnienie dla wydziałów – od tej pory mogą bowiem oddelegować egzamin językowy do ekspertów ze SzJO UW.   

Inicjatywa była odpowiedzią na Zarządzenie Rektora w sprawie potwierdzenia znajomości języka obcego wymaganego od cudzoziemców w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019, wynikające z nowego Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z czerwca br., w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców.

Dzięki doświadczeniu ekspertów ze SzJO możliwe było sprawne przygotowanie czterdziestu zestawów pytań na potrzeby CEJ, odbywającego się formie ustnej, do wyboru:  w sposób stacjonarny w siedzibie SzJO UW lub przez Internet. Przeprowadzenie egzaminu w formie zdalnej umożliwił system dostępny na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej. Ta nowa funkcjonalność, została opracowana przez COME UW w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją”, którego celem jest zwiększenie udziału nowych technologii w obsłudze procesów związanych z edukacją na UW. Egzamin CEJ okazał się doskonałą okazją do jej pilotażu.

Cała procedura egzaminacyjna przebiegała w ścisłej współpracy Biura ds. Rekrutacji UW, SZJO UW – odpowiedzialnej za stronę merytoryczną egzaminu oraz COME UW, nadzorującego technicznie jego przebieg w roli administratorów i moderatorów.

W praktyce sesje on-line odbywały się w sali wideokonferencyjnej COME UW, gdzie dwóch egzaminatorów z ramienia SzJO łączy się poprzez system webinarowy z umówioną na określoną godzinę osobą z zagranicy. Kandydat/-ka widzi osoby egzaminujące, z którymi ma bezpośredni kontakt oraz slajdy z zestawem trzech zadań, sprawdzających jej/jego umiejętności językowe. Rozmowa egzaminacyjna trwa ok. 30 minut. Dzięki internetowej łączności audio-wideo egzamin przebiega tak, jak w rzeczywistych warunkach.

       zdjęcie z sesji  

W opinii dr Sylwii Kossakowskiej-Pisarek, która przeprowadzała egzaminy z ramienia SzJO UW: „Egzamin przez Internet przebiegł sprawnie i bez większych problemów. Zrobiło to na mnie duże wrażenie, gdy łączyliśmy się najpierw z Nepalem, za chwilę z Tadżykistanem, a potem z Chinami i rozmawialiśmy tak, jakbyśmy byli w jednym pomieszczeniu, a jednocześnie widzieliśmy się nawzajem i mieliśmy na ekranie pytania egzaminacyjne. Bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie również to, że kandydaci na studia są naprawdę zainteresowani Polską. Jeden z kandydatów pochwalił się, że właśnie przygotował pierogi, gdyż bardzo lubi polską kuchnię, a na zakończenie egzaminu powiedział Do widzenia po polsku.”

Pomimo nielicznych utrudnień technicznych (np. słaby sygnał internetowy po stronie osoby egzaminowanej), system webinarowy sprawdza się bardzo dobrze. Dlatego narzędzie znalazło zastosowanie również dla językowych egzaminów ustnych na potrzeby kwalifikowania kandydatów zagranicznych na tzw. rok bazowy Foundation Year. To oczywiście dopiero początek historii, pula możliwości zastosowania wideokonferencji będzie się bowiem poszerzać.