Aktualizacja systemu USOS – 1-2.08.2018

Banner z napisem: USOS

W dniach 1-2.08.2018 w godzinach 01.00 - 9.00 system USOS oraz wszystkie powiązane z nim aplikacje webowe (np. USOSweb, UL, APD, SRS) będą niedostępne z powodu aktualizacji prowadzonej przez Dział Aplikacji Komputerowych. W tym czasie nie będzie możliwe logowanie się przez Centralny Serwer Uwierzytelniania na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej Kampus oraz na stronie COME UW.