Niezbędnik e-wykładowcy

Osby uczące się zdalnie przy komputerach.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego przygotowaliśmy kilka informacji zarówno dla wykładowców, którzy już dobrze znają ogólnouniwersytecką platformę Kampus, jak i adeptów nowoczesnych technologii, którzy chcieliby wzbogacić swoje zajęcia stacjonarne o komponent e-learningowy.

Zgłoś się na szkolenie

Niezależnie, do której ww. grupy wykładowców się Państwo zaliczają, serdecznie zapraszamy na indywidulane szkolenia z prowadzenia e-zajęć.
Na szkoleniach poruszymy takie zagadnienia jak:

  • Podstawy e-learningu (możliwości platformy Kampus, podstawy metodyczne, organizacja zajęć zdalnych),

  • Zaawansowane funkcje platformy Kampus,

  • Konsultacje (np. projektowanie i modyfikowanie e-zajęć, opracowywanie multimediów),

  • Obsługa e-zajęć  ̶  szkolenie dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zapisów.

Szkolenia zwykle trwają ok. dwóch godzin i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy naszej jednostki (8:00-16:00). Na życzenie możliwe jest przeszkolenie większej grupy uczestników lub spotkanie z pracownikami w Państwa jednostce. Wykładowców prosimy o przyniesienie na szkolenie przykładowych materiałów dydaktycznych do swoich zajęć, sylabusów itp. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie.

Zgłoś e-zajęcia na nowy semestr

Jeśli planują Państwo prowadzić kurs z komponentem zdalnym w semestrze zimowych 2018/2019, prosimy o wysłanie do nas formularza zgłoszeniowego  dotyczącego  uruchomienie nowego kursu  lub zmówienie kopii już istniejącego kursu z poprzedniego semestru.
Informacje na temat uruchamiania e-kursu znajdują się tutaj.

Przypominamy, że e-zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim mogą prowadzić osoby, które odbyły szkolenie z zakresu podstaw e-learningu.