Bliżej Rynku Pracy: konkurs „Planuj z pasją”

Logo projektu

Trwa konkurs: „Strategiczny klucz do mazowieckiego rynku pracy” PLANUJ Z PASJĄ!, organizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego, działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Skierowany jest do uczniów i koordynatorów Punktu Informacji i Kariery, uczestniczących w projekcie „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” i ma na celu wspieranie uczniów w samopoznaniu oraz uświadomieniu roli zainteresowań i pasji w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Polega na przygotowaniu krótkiego filmu, zachęcającego do myślenia o własnej przyszłości i karierze. Pierwsze prace już napływają! Zespoły konkursowe będą dodatkowo rozwiązywać na platformie edukacyjnej test wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego. Laureaci konkursu wezmą udział w wycieczkach (wizytach studyjnych) do renomowanych firm, instytucji działających w strategicznych obszarach woj. Mazowieckiego, takich jak: technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), przemysł kreatywny, przemysł chemiczny, odnawialne źródła energii (OZE).

Jednocześnie, już za dwa tygodnie rusza na UW kolejny semestr bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli ze szkół objętych projektem.

Z kolei, na przygotowanej dla potrzeb projektu platformie edukacyjnej CKC UW, w strefie „OPEN”, udostępniona jest specjalna aplikacja na smartfon, nazywana „Symulatorem MOCY gimnazjalisty”, która umożliwia szybkie oszacowanie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez absolwenta z egzaminów gimnazjalnych. Kalkulator uwzględnia wszystkie składowe, jak oceny na świadectwie, czy wolontariat i udział w zawodach/konkursach. Wynik kalkulacji daje pogląd na to, jakie są szanse zakwalifikowania się do wybranej szkoły, w odniesieniu do ubiegłorocznego naboru w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.

Zapraszamy do wizyty na stronie projektu: www.brp.edu.pl