Nowa platforma Moodle

Od nowego roku akademickiego 2014/2015 zostanie uruchomiona nowa wersja platformy Moodle. Na nowej platformie udostępnimy Państwu nowe narzędzia dydaktyczne. Rozwiązane zostały także problemy z wydajnością. 

Nadal będą mieli Państwo dostęp do platformy, na której realizowane były zajęcia w semestrach 2013/2014 - na liście kategorii należy wybrać kursy z roku akademickiego 2013/2014. Przełączanie między platformami dla użytkowników zalogowanych kontem peselowym (CAS) będzie odbywało się niezauważalnie, jednak osoby korzystające z kont manualnych będą zmuszone ponownie się zalogować.

Na nową platformę zostały przeniesione wszystkie konta zarejestrowane w roku akademickim 2013/2014. Osoby korzystające z kont manualnych (zakładanych ręcznie) przy pierwszym logowaniu zostaną zmuszone do ponownego nadania hasła. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Z nową platformą mogą się Państwo zapoznać pod adresem moodle27.come.uw.edu.pl. Prosimy jednak pamiętać, że nadal trwają prace końcowe, w związku z czym działanie platformy może być czasowo nieprawidłowe. Prace zakończą się wraz z początkiem semestru zimowego 2014/2015.