Spotkanie z pracownikami uczelni wyższych na Ukrainie

W tym tygodniu gościliśmy w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC UW) pracowników administracyjnych i dydaktycznych wyższych uczelni na Ukrainie. Nasze ekspertki: Magdalena Eljaszuk i Monika Galbarczyk, opowiedziały m.in. o genezie wprowadzenia nauczania na odległość na UW (która sięga ponad 20 lat), o roli, zadaniach i perspektywach naszej jednostki, która niedawno powiększyła się poprzez połączenie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki. Znaczną część spotkania stanowiło zaprezentowanie ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus, od kilkunastu lat z powodzeniem wykorzystywanej przez wykładowców, studentów i doktorantów UW, stanowiącej nie tylko uzupełnienie zajęć stacjonarnych, ale nierzadko – także tych prowadzonych w całości przez Internet. Platforma została zaprojektowana przez naszych programistów w taki sposób, aby była kompatybilna z uczelnianym systemem USOS. Szkolenie miało również za zadanie pokazanie naszym gościom z Ukrainy, dlaczego CKC UW zdecydowało się na wprowadzenie tego typu platformy (Moodle) w nasz „uczelniany gmach”. Uczestnicy spotkania docenili jej intuicyjną nawigację, wiele form przekazywania oraz weryfikowania wiedzy, różnorodność dydaktycznych materiałów interaktywnych, a także jej bezpłatne użytkowanie.

zdjęcie z sesji     

Nasi goście biorą udział w stażu edukacyjno-badawczym na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”. Faza IV: Strategie komunikacyjne i relacje uniwersytet-szkoła”. Jego celem jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie. Zakłada uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych i szkoleniach m.in. o systemie obsługi studiów, relacji uniwersytet-szkoła, relacji uczelni z otoczeniem.