E-dokument stypendialny na USOSweb

Logo projektu e-usługi

Zainaugurowano cyfrowe podpisywanie i dostarczanie decyzji stypendialnych dla studentów i pracowników UW. Teraz wydanie i odebranie decyzji to tylko kilkanaście sekund! Dokumenty dotrą do studentów i doktorantów UW w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy USOSweb.

To kolejne ułatwienie dla naszej społeczności wypracowane w ramach prowadzonego przez CKC UW projektu "e-UW: Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wydziałem Zarządzania oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki UW, który wykonał prace informatyczne, związane z wdrożeniem tej właśnie e-usługi.

Warto podkreślić, że co roku składanych jest ok. 12 tys. wniosków o różnego rodzaju świadczenia przez studentów i doktorantów, wymagających każdorazowo decyzji administracyjnej. Tym samym elektroniczny przepływ dokumentów bardzo ten proces ułatwi. Wnioskodawca otrzyma bowiem na swój adres e-mail wiadomość z informacją, że pismo czeka na niego w USOSweb. Ograniczy to również ilość dokumentacji papierowej.

Kolejny etap wdrożenia e-usługi dotyczącej elektronicznego obiegu dokumentów dotyczyć będzie świadczeń socjalnych i wniosków dla osób niepełnosprawnych.

Więcej na ten temat w aktualnościach na głównej stronie UW.

Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, po inauguracji cyfrowego podpisywania decyzji administracyjnych, fot. Piotr Bocian