13.12.2018 – przerwy w dostępie do serwisów CKC UW

Grafika prezentuje serwery i napis prace konserwacyjne

W dniu 13 grudnia br., w godzinach 0:00-2:00, prowadzone będą prace konserwacyjne serwerów CKC UW. W tym czasie mogą wystąpić przerwy w dostępie do serwisów CKC UW, w tym ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus.