O platformie Kampus w miesięczniku „IT w administracji”

Logo platformy Kampus

Administrowana i rozwijana przez CKC UW ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa Kampus została „bohaterem” artykułu w miesięczniku dla informatyków i menedżerów IT sektora publicznego „IT w administracji”.

Na szczególną uwagę zasłużył fakt, że funkcjonująca w obecnej formie platforma służy nie tylko jako środowisko cyfrowe do prowadzenia zajęć zdalnych. Z powodzeniem wspiera również aktywności takie jak  głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego czy wideoegzaminach dla zagranicznych studentów.

Artykuł sięga do historii wdrożenia platformy na UW oraz jej ewolucji zastosowań na przestrzeni lat. Przeczytajcie sami: link do artykułu