CKC UW partnerem technologicznych Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Grafika - olimpiada

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbył się II etap ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny (FINA).

To już trzecia edycja Olimpiady przeznaczonej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od jej pierwszej edycji CKC UW towarzyszy Olimpiadzie jako partner technologiczny. Także w tym roku odpowiada za przygotowanie testu w wersji elektronicznej, udostępnienie platformy e-learningowej oraz wsparcie technicznie podczas jej trwania.

Przygotowując się do zmagań konkursowych, uczniowie zgłębiają wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej. Hasłem przewodnim trzeciej edycji jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”.

W tegorocznej edycji w II etapie udział wzięło 148 uczestników. Zawody centralne odbędą się w kwietniu br.

Życzymy powodzeniach w finałach!