Warszawska Szkoła Analizy Danych

TERMIN

 Projekt zakończony.

OPIS

Warszawska Szkoła Analizy Danych jest ponadnarodowym projektem realizowanym przez Uniwersytet Warszawski (Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Instytut Studiów Społecznych) oraz Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji doktorantów i osób spoza społeczności akademickiej w zakresie analizy danych poprzez opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnego, anglojęzycznego cyklu szkoleniowego we współpracy z partnerem zagranicznym oraz z udziałem pracodawców z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W ramach WSAD oferujemy uczestnikom:

  • udział w e-learningowym kursie przygotowawczym, który pozwoli na zdobycie lub utrwalenie wiedzy statystycznej (doktoranci),
  • udział w dwutygodniowej szkole letniej, w ramach której odbędą się liczne prowadzone przez ekspertów warsztaty i wykłady dotyczące analizy danych (doktoranci i osoby spoza społeczności akademickiej),
  • współpracę z ekspertami, w wyniku której powstaną prace naukowe przeznaczone do publikacji w renomowanych czasopismach (doktoranci UW).
  • Udział w projekcie WSAD jest całkowicie bezpłatny i w przypadku doktorantów UW premiowany punktami ECTS. Zajęcia będą odbywały się w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję poznać specjalistyczną terminologię, kluczową dla zagranicznej współpracy naukowej.

Termin kursu wyrównawczego: 9 kwietnia – 9 czerwca 2014 r.

Termin szkoły letniej: 21 lipca – 2 sierpnia 2014 r.

STRONA PROJEKTU 

https://wsad.uw.edu.pl