Rejestracja na szkolenia dla pracowników administracji UW

Szkolenia dla pracowników - zapisy

Na platformie Kampus trwają zapisy na bezpłatne zajęcia przeznaczone dla pracowników administracji UW. W ramach programu ZIP można skorzystać z następujących szkoleń: obsługa Excela na poziomie podstawowym oraz kształtowanie własnego dobrostanu a równowaga praca-życie osobiste.

21 stycznia br. rozpoczną się także zapisy na kursy językowe o różnych poziomach zaawansowania.

Zachęcamy do śledzenia informacji o zapisach na stronie programu ZIP oraz w przestrzeni szkoleniowej na naszej platformie.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest realizowany w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.