Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu (II edycja)

TERMIN

 Projekt realizowany od stycznia 2012 r. do kwietnia 2014 r.

OPIS

„Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu (II edycja)" jest projektem realizowanym przez Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW).

„Doktoraty dla Mazowsza II" to kontynuacja projektu „Doktoraty dla Mazowsza: Program stypendialny dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki regionu", który był realizowany przez COME UW w latach 2010-11. Obecny, tak jak ubiegłoroczny, otrzymał dofinansowanie dzięki Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Założeniem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w woj. mazowieckim. W tym celu wsparcie otrzymają najlepsi uczestnicy studiów doktoranckich na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych UW, których prace przyczynią się do wzrostu potencjału naukowego w dziedzinach istotnych dla rozwoju gospodarki Mazowsza. W drodze konkursu wyróżnieni zostaną ci kandydaci, których osiągnięcia badawcze mogą być przedmiotem transferu do gospodarki, a tym samym mają szansę wpłynąć na podniesienie innowacyjności regionu.

Druga edycja projektu „Doktoraty dla Mazowsza" zakłada uruchomienie Programu Stypendialnego w dwóch edycjach (każda dla 25 doktorantów II i III roku studiów doktoranckich – lata 2012-13 i 2013-14). Stypendia w kwocie do 3000 zł będą wypłacane przez 12 miesięcy w każdej edycji. Ponadto projekt wzbogacony będzie szkoleniem e-learningowym z zakresu komercjalizacji wiedzy, dostępnym nie tylko wyłonionym stypendystom, ale także wszystkim doktorantom i studentom UW.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dwa seminaria dla przedsiębiorców dotyczące innowacji i transferu technologii oraz promujące sukcesy doktorantów na Uniwersytecie Warszawskim.