"Bliżej rynku pracy": informator on-line i aplikacja "Symulator MOCY" już dostępne dla uczniów

Logo projektu BRP

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych dla dwóch równoległych roczników absolwentów: ostatniej klasy gimnazjum i ósmej klasy podstawówki, a konkurencja o miejsce w wymarzonej szkole będzie wieksza niż w ubiegłych latach. Dlatego już dziś na targach edukacyjnych m. st. Warszawy w PKiN, trwających do 9 marca, debiutuje nowa wersja informatora on-line 2019/20 i wyszukiwarki warszawskich liceów, techników i branżowych szkół I stopnia, przygotowana przez CKC UW, na zlecenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w ramach projektu „Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System  Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”, współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Kolejnym, pomocnym dla uczniów narzędziem cyfrowym jest  „Symulator MOCY gimnazjalisty” i „Symulator MOCY ósmoklasisty” – specjalna aplikacja na telefony komórkowe, umożliwiająca szybkie oszacowanie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez absolwenta z ocen na świadectwie, egzaminów, a także za wolontariat i udział w zawodach/konkursach. To z kolei daje pogląd, jakie są szanse zakwalifikowania się do wybranej szkoły, w odniesieniu do ubiegłorocznego naboru w Elektronicznym Systemie Rekrutacji.

Obie pomoce dostępne są na platformie „Bliżej rynku pracy” w strefie „OPEN” po zalogowaniu się jako gość. Więcej informacji nt. projektu oraz o tym jak CKC UW wspiera projekt dotyczący doradztwa zawodowego dla uczniów warszawskich szkół, dostępnych jest tutaj.