CKC UW PARTNEREM TECHNOLOGICZNYM LX OLIMPIADY WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM

W dniach 5-7 kwietnia br. odbywa się LX, jubileuszowa Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, organizowana przez Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. CKC UW już po raz szósty wspiera przeprowadzenie tego wydarzenia. Tegoroczny tytuł Olimpiady to: „Polska i jej sąsiedzi. PolitykaGospodarkaSpołeczeństwoKultura”.

W zawodach bierze udział 103 licealistów z całej Polski, którzy wcześniej pomyślnie przeszli etapy szkolne i okręgowe. Na trzydziestu najlepszych finalistów Olimpiady czekają indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na kierunki społeczno-humanistyczne i ekonomiczne w tym m.in.: nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistykę, politykę społeczną, prawo.

CKC UW opracowało wersję elektroniczną testu, będącego pierwszą częścią etapu centralnego Olimpiady oraz sprawuje pieczę techniczną w trakcie jego trwania. Udostępniona przez CKC UW platforma internetowa umożliwia automatyczne sprawdzenie zadań.