Warsztaty projakościowe na UW – 25 kwietnia, godz. 10:00

W dniu 25 kwietnia br. odbędą się warsztaty projakościowe pt. „Kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich UW a wyzwania nowoczesności” organizowane przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia pod patronatem Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanty Choińskiej-Miki.

Tematem przewodnim warsztatów są kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich. Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować o kompetencjach przyszłości, metodach doskonalenia dydaktycznego, nowej organizacji uniwersyteckiej dydaktyki, także w kontekście aktualnie wdrażanych regulacji prawnych.

Do udziału w spotkaniu zaproszono m.in. Dorotę Sidor z CKC UW (Pełnomocnik Dyrektora CKC UW ds. dydaktyki i szkoleń) oraz wykładowców (dr. Dariusza Krawczyka z Wydziału Neofilologii oraz dr. Janusza Cukrasa z Wydziału Chemii), którzy od lat współpracują z CKC UW i z powodzeniem wykorzystują narzędzia on-line do prowadzenia swoich zajęć. Wszyscy podzielą się swoimi refleksjami o tym, co warto wiedzieć, aby skutecznie wesprzeć cyfrowo dydaktykę.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, jednak z racji ograniczonej liczby miejsc obowiązują na nie zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: bjk@adm.uw.edu.pl.

Warsztaty odbędą się w godz. 10:00-16:30 w sali nr 200 przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Gmach przy Małym Dziedzińcu).

Szczegóły dostępne są tutaj.

Program warsztatów