Spotkania API - Academic Partnership for Innovation for Teaching and Learning

Logo projektu

"Academic Partnership for Innovation (API) for Teaching and Learning" to program zainicjowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Uniwersytet Warszawski realizauje go w ramach współpracy 4EU Alliance wraz z Uniwersytetem Sorbońskim w Paryżu, Uniwerstetem w Heidelbergu oraz Uniwersytetem Karola w Pradze. Ta ostatnia uczelnia jest miejscem właśnie odbywających się spotkań (25-26 kwietnia 2019), poświęconych innowacyjnym metodom nauczania. CKC UW reprezentują: Monika Galbarczyk i Bartłomiej Michałowicz, którzy opowiedzą o podstawach e-learningu i metodologii nauczania on-line, na podstawie już prawie 20-letnich doświadczeń UW w tym obszarze.